dilluns, 11 de gener de 2010

Memòria 2008 de Entitats d’assegurança lliure (Departament de Salut)

Algunes dades d'interes per al Metge General, i publicades per la Generalitat de Catalunya a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1821/mement2008.pdf

Les dades facilitades per les entitats corresponen a les persones assegurades fins al 31 de
desembre de 2008 i les primes que s’hi presenten són brutes, és a dir, inclouen els impostos.

Durant l’any 2008, el total de persones que van gaudir d’una assegurança en el ram de
malaltia a Catalunya va ser d’1.877.684. Per a l’edició actual, aquesta xifra representa un
increment del 2,8%.

L’any 2008, el total d’ingressos per primes declarades de totes les entitats que ofereixen
algun tipus d’assegurança en el ram de malaltia fou de 1.218 milions d’euros. Si es compara
amb els ingressos declarats l’any 2007, representa un increment del 6,9%.


Població assegurada en les entitats mercantils amb serveis complets i/o
parcials (comparació del període 2004-2008)


Any ...........Persones assegurades Dif. interanual
2004 ............1.165.905
2005 ............1.189.701 ................. +2,04%
2006 ............1.217.039 .................+2,29%
2007 ............1.364.624 ...............+12,12%
2008 ............1.409.233 .................+3,26%


Entitats ordenades (les 5 més grans)per nombre de persones assegurades (Evolució 2006-2008)

Entitat ...........Persones 2006 ......Persones 2008 .......Increment
ADESLAS. .............208244 ..........................242.469 .................16,4%
SANITAS ...............156923 ..........................228.639 .................45,0%
ASS.SANIT.COL. ..199425 ..........................200.201 ...................0,3%
DKV Seguros SA ....126641 ..........................165.484 ..................30,6%
FIATC .....................107226 ...........................118.670 .................10,4
%


Comentari: Del recull de dades de 2008, i la seva comparació amb anys anteriors, cal destacar el fort creixement en nùmero de persones afiliades a gran part de les entitats per les que treballem.

Un 12'5% del prestigi d'aquestes entitats es fonamenta en la feina del Metge General http://metgegeneral.blogspot.com/2009/01/els-metges-generals-hi-som.html i al nostre continuat esforç i sacrifici (Especialment econòmic).

Torno a destacar la necessitat l'equiparació d'honoraris per la nostra feina http://metgegeneral.blogspot.com/2008/12/raons-per-lequiparaci-dhonoraris-de.html. Aquesta diferencia es pot anar equiparant si les EALLs no exigeixen ajustos i esforços economics a la nostra feina en moments de crisi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada