dijous, 5 de maig de 2011

Index de freqüentació al 2009

Molts cops ens hem dirigit a les EALL demanant l'equiparació dels honoraris de Medicina General i la rao que han dit per a no estudiar el tema ha estat la freqüentació.

Volem assenyalar, i per aixo  copiem el text publicat pel Departament de Salut en la enquesta del 2009 que Medicina Familiar NO ES UNA ESPECIALITAT DE ALTA FREQÜENTACIO

"Si es vol fer una aproximació per tal de conèixer la utilització dels serveis extrahospitalaris, s’ha de calcular el quocient entre el nombre de visites i el de pacients (índex de freqüentació).... Amb les dades que van proporcionar les entitats, l’especialitat que va generar més visites i sessions l’any 2009 va ser la de pediatria (4,8), seguida per l’al·lergologia i la psiquiatria (3,5), i la traumatologia i cirurgia ortopèdica (3,3).

"http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1821/activitat_2009.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada