dilluns, 12 de novembre de 2012

La Sanitat Privada als Programes Electorals del 25-NCONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
Una sanitat privada que contribueix als resultats de salut
22. Promourem la participació dels centres de la sanitat privada dins el sistema dins el sistema d’Avaluació de la Central de resultats.
23. Facilitarem que els centres de la sanitat privada participin de la història clínica compartida.
24. Promourem la participació dels centres de la sanitat privada, fomentarem la participació de la sanitat privada en la marca Q de la qualitat de la sanitat catalana i estimularem la seva interernacionalització com a referent de prestigi del país.
25. Establirem un codi ètic de convivència entre la sanitat pública i la sanitat privada per tal que en els centres del SISCAT on es realitza activitat pública i activitat privada es garanteixi l’equitat d’accés als serveis de la sanitat publica.


PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)
Aquest text no es una mesura del programa electoral del PSC, però es un comentari escrit del Sr. Iceta a la presentació del seu programa.
“Cal que es compari aquesta visió (la del PSC) amb la visió estratègica del Govern de CiU, que aconsellava als catalans contractar una assegurança privada, o expressant el seu parer de què la salut es un bé privat. La conclusió es que hi dues maneres d’entendre els serveis públics de salut. La de la dreta catalana o espanyola i la dels partits progressistes com el PSC.” –pàgina 56 del text publicat a la web http://diaridemiqueliceta.files.wordpress.com/2012/10/parlament20121.pdf


PARTIT POPULAR CATALÀ (PPC)
No he trobat anotacions al respecte en el programa electoral.

INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS / ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUiA)
Frenar i revertir els processos de privatització: Impedir processos que comportin noves concessions o externalitzacions

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
No he trobat anotacions al respecte en el programa electoral

CIUTADANS - CIUDADANOS (C's)
Instauració de la Historia Clínica Unificada, Compartida i informatitzada (via web) per a tot el país, accessible als àmbits públic i privat (això evitarà la duplicitat de proves, agilitzarà les baixes, reduirà els circuits burocratitzats, i disminuirà les llistes d’espera). Frase copiada d'un text de Ciutadans que no es el programa 
Estableceremos desgravaciones fiscales para las cuotas pagadas a las mutuas y seguros médicos por la cobertura de asistencia médica
Augmentar l’us del català a tot el sistema català (tant públic com privat)...

SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA (SI)
No he trobat anotacions al respecte en el programa electoral

UPyD
Cambios legislativos que obliguen a los profesionales a la formación continua y a la renovación periódica de la acreditación para ejercer en el territorio nacional , tanto en sanidad pública como privada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada