dimarts, 8 de juliol de 2014

Es eficient l'estructura de les EALL's per tractar al "malalt fràgil"?

Abans de contestar a la qüestió defineixo el pacient fragil:

Pacient fràgil es el  que presenta  més d'un dels següents factors:
-Més de 80 anys.
-Viu sol
-Pèrdua recent de la seva parella (menys de 1 any).
-Patologia crònica invalidant. Fonamentalment:
ACV
Cardiopatia isquèmica
Malaltia de Parkinson
MPOC.
Artrosis o Malaltia osteoarticular avançada
Dèficit auditiu o visual importants.
-Caigudes
-Polifarmàcia.
-Ingrés hospitalari en l’últim any
-Demència o deterior cognitiu o depressió.
-Deficiència econòmica.

-Insuficient suport social

A partir d'aqui em faig la pregunta inicial i la deixo en l'aire...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada