divendres, 24 de gener de 2014

El candidat Jaume Padrós respon a 25 Metges Generals d'EALLs

http://www.padros2014.cat/entitats-dasseguranca-lliure-eall/Benvolgut Dr. Boada,
En primer lloc vull agrair-vos que hagueu tingut la inquietud d’explicar-me una problemàtica, que tant per la meva condició de membre d’anteriors juntes de govern del COMB, com per l’activitat de metge de capçalera a la meva consulta, pateixo com vosaltres.
Com molt bé coneixeu, el COMB des de l’any 2000 amb la publicació del Honoraris Orientatius Recomanats, ha mantingut el principi d’igualtat en el preu de la visita per a totes les especialitats mèdiques. En alguns períodes anteriors i per a algunes entitats aquest preus de visites varen experimentar uns increments que acostaven la diferència existent els metges de capçalera i el que els companys d’altres especialitats cobraven de les entitats.
Lamentablement la tònica general d’estancament actual dels increment d’honoraris de les entitats fa que el cas particular que m’exposeu s’hagi agreujat.
La candidatura que represento, creu fermament amb la capacitat de pressió que tenim els metges quan anem organitzats i amb una forta unió solidària entre nosaltres. En aquest sentit i coneixent el que altres especialitats han aconseguit en els darrers anys, volem oferir-vos tot el suport institucional per tal que aquesta greu problemàtica que ens afecta als metges de capçalera, tingui la possibilitat de tenir una veu pròpia en el si del COMB, per tal de defensar davant de les entitats la justa equiparació del honoraris a la resta d’especialitats.
Esperant rebre el vostre suport, us saludo atentament.
Dr. Jaume Padrós i Selma
Candidat a la Presidència del COMB

Aquest article vol donar resposta al següent comentari rebut el 16 de gener de 2014.
Apreciat Dr. Padrós,
Els sotasignats som Metges de Capçalera que treballem per a Entitats d’Assegurança Lliure (EALL) i ens dirigim a vostè, com a candidat a la Presidència del Col·legi, per a exposar-li el crític estat de la nostra activitat mèdica. Més de 800 metges de la Demarcació de Barcelona dediquem tot o part del nostre temps a l’exercici com a metge de capçalera en col·laboració amb les Entitats d’Assegurança Lliure.
Volem fer-li palès que no creiem que sigui equitatiu que la diferència entre el què percep per visita un Metge General i un especialista a les EALL sigui d’un 25 a un 40% (segons entitat i especialitat).
Fa anys, els Metges de Capçalera que treballem a Entitats d’Assistència Lliure consensuàrem el text titulat “Raons per l’equiparació d’honoraris de Medicina General a d’altres especialitats en l’àmbit de les Entitats d’Assegurança Lliure”. Aquestes raons han estat escoltades per la societat, i el COMB, en la  Junta de Compromissaris celebrada l’octubre de 1999, es va ratificar la proposta d’un preu únic per visita mèdica sense distinció d’especialitat. El COMB publica cada any les recomanacions d’honoraris dels metges i puntualment ha anat recollint anualment la igualtat d’honoraris per a tos els professionals, incloent al Metge General.
Però desprès de 14 anys aquestes recomanacions no estan essent seguides per les EALL. Això provoca un desencís crònic entre els professionals que no pot deixar de repercutir en la qualitat assistencial en un futur.
Sabem que la seva candidatura s’acompanya de metges que coneixen i alhora pateixen aquesta situació. Però volem traslladar-li directament la nostra realitat ja que vostè es presta a presidir el COMB i necessitem de vostè, en cas de ser democràticament escollit, per a vetllar pels valors de la nostra feina: altruisme, sentit del deure, empatia, honradesa, integritat i compromís amb el mètode científic …
Agraïm la seva atenció i aprofitem l’ocasió per a posar-nos a la seva disposició per a qualsevol aclariment i saludar-lo ben atentament.
Molt atentament.
Dr. Josep M Boada Gil
Dr. Félix Baldrich Guillén, Dr. Guillermo Casañas López, Dr. Edmon Blasco Riera, Dr. Joan Vives Cruells, Dr. Eduard Castellarnau Ibáñez, Dra. Maria Josep Fernandez, Dr. Miquel Samarra Stehle, Dr. Miquel Campo de Juan, Dra. Mª Teresa Alonso Arias, Dr. Rafael Ortega i Rectoret, Dr. Francisco Javier González Platero, Dr. Antoni Mercadé Roca, Dr. Josep Ma. Català Navarro, Dr. Ramon Cristófol Allué, Dr.Miquel Cervantes Sánchez, Dra. Cristina Zaragoza de Pedro, Dr. Jordi Brunet, Dr. Josep Ossó Rebull, Dr. Andrés Guerrero Carreño, Dr. Jaume Ros Monllao, Dr. Salvador Bertran Folque, Dr. Joan Josep Garcia Suarez.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada